A Vivafone Távközlési Szolgáltató Kft. 2004-ben alakult alternatív távközlési szolgáltató.

A hírközlési törvény módosulását kihasználva, május óta lehetõségük van a cégeknek és egyéni elõfizetõknek úgynevezett szolgáltató elõválasztási szerzõdést kötni hangszolgál-tatásra a jelenlegi helyi telefonszolgáltató területén.

Ez azt jelenti, hogy megtartva mostani elõfizetõi szerzõdését a szolgáltatójánál, lehe-tõsége van arra, hogy bizonyos hívásirányokba – más telekommunikációs szolgáltatók felé – irányítsák a hangforgalmukat, s ezt a kívánságot a jelenlegi szolgáltatója köteles teljesíteni. Praktikusan ez azt jelenti, hogy amennyiben az alternatív szolgáltató percdíjai kedvezõbbek pl. külföldi vagy vidéki távolsági hívások esetén, akkor ezen forgalmakat a szolgáltató elõválasztás keretében a szerzõdött telekommunikációs cég fogja az elõfizetõ felé számlázni kedvezõbb percdíjakkal, nem a jelenlegi szolgáltatója.